• ORTOPEDIA / TRAUMATOLOGIA / REHABILITACJA
  • ORTOPEDIA / TRAUMATOLOGIA / REHABILITACJA
  • ORTOPEDIA / TRAUMATOLOGIA / REHABILITACJA
  • ORTOPEDIA / TRAUMATOLOGIA / REHABILITACJA
  • ORTOPEDIA / TRAUMATOLOGIA / REHABILITACJA

KWALIFIKACJE

Jeśli poszukujesz dobrego lekarza ortopedy, który posiada kwalifikacje do przeprowadzenia zaawansowanych zabiegów ortopedycznych, zapraszamy do gabinetu dr Macieja Mańczaka w Lesznie. Specjalizuję się w leczeniu schorzeń kończyn górnych i dolnych – od złamań i neuropatii aż po endoprotezoplastykę stawu kolanowego i biodrowego oraz leczenie uszkodzeń wewnętrznych kończyn i artoskopię stawów. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem usług medycznych świadczonych w naszym gabinecie ortopedycznym w Lesznie.

Wykształcenie i praca:
2014-do teraz lekarz współpracujący z Kliniką chirurgii Endoskopowej "Endomedical" w Poznaniu
2011-do teraz lekarz specjalista-konsultant oddziału chirurgicznego Nowego Szpitala we Wschowie
2010-do teraz starszy asystent oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Lesznie
2010-2012 lekarz orzecznik Allianz Polska
2004–2010 specjalizacja z ortopedii i traumatologii narządu ruchu – Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Profesora Wiktora Degi w Poznaniu, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. Profesora Adama Grucy w Otwocku
2002-2003 staż podyplomowy – Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie
1996–2002 Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ukończona z wyróżnieniem rektora za wyniki w nauce
1992–1996 II Liceum Ogólnokształcące w Lesznie ukończone z wyróżnieniem "Primus inter pares"